header ZZ

header ZZ mobiel

maandag, 17 juli 2017 07:36

Dairy UK waarschuwt EU-collega’s voor consequenties Brexit


Europese zuivelbedrijven die denken te profiteren van de Brexit ten koste van de Britten komen bedrogen uit, waarschuwt Dairy UK. “Een slechte deal voor ons is ook een slechte deal voor de zuivelindustrie in de Europese Unie.”

Tekst: René van Buitenen - Foto: Dairy UK

“Sommigen van u zien het misschien als een kans wanneer wij de EU daadwerkelijk verlaten, maar vergis u niet. Iedereen in de Europese zuivelsector zal de gevolgen van de Brexit voelen.” Waarschuwende woorden van Judith Bryans, ceo van de Britse zuivelorganisatie Dairy UK en president van de International Dairy Federation.
Bryans sprak vorige maand tijdens de jaarvergadering van de Belgische Confederatie van de Zuivelindustrie in Grimbergen bij Brussel. Dat was op de dag dat de voor de Britse premier May teleurstellende verkiezingsuitslag bekend werd. Een uitslag die de uitkomst van de onderhandelingen tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU over de Brexit ongewisser maakt, vreest Bryans. Terwijl van een goed verloop van de Brexit-onderhandelingen volgens haar noodzakelijk zijn. Een goede deal is niet alleen in het belang van de Britten; ook de Europese Unie is erbij gebaat, zeker de EU-zuivelsector, meent Bryans. “Een slechte deal voor ons is ook een slechte deal voor de zuivel-industrie in de Europese Unie.”

Handelstekort
Dat heeft alles te maken met behoefte aan zuivel in het Verenigd Koninkrijk. De Britse consument vraag meer zuivel dan de nationale zuivelproducten kunnen leveren. Zij kunnen voor slechts driekwart in de behoefte voor-zien. De rest moeten de Britten importeren. In dollars gemeten beloopt het handelstekort in zuivel volgens Dairy UK ruim 2 miljard.
Vrijwel het volledige importvolume (98 procent) wordt geleverd door EU-lidstaten, waarvan Ierland met een derde van het geïmporteerde volume verreweg de voornaamste leverancier is.

België
Maar ook België is een belangrijke leverancier van zuivel aan het Verenigd Koninkrijk. Vorig jaar exporteerde België voor € 285 miljoen naar het VK, waarvan € 216 miljoen rechtstreeks afkomstig was van Belgische zuivel-producenten. Dat is bijna 10 procent van de totale Belgische zuivelexport. Ter vergelijking: Nederland voerde vorig jaar voor naar schatting bijna € 250 miljoen uit naar het Verenigd Koninkrijk, hetgeen overeenkomt met ruim 2 procent van de totale Nederlandse zuivelexport.
Voor de Belgische zuivelsector is het Verenigd Koninkrijk de vijfde exportmarkt, na Nederland, Frankrijk, Duits-land en Italië. Het voornaamste exportproduct is kaas (vooral smeltkaas en mozzarella). Daarna komen gefermen-teerde melk, ijs, zuiveldranken en melkpoeder.
Jean-Marc Schevenels, de terugtredende voorzitter van de Belgische zuivelorganisatie toonde tijdens de jaarverga-dering zijn zorgen over de gevolgen van de Brexit. “Het gemiddelde invoertarief op zuivelproducten binnen de wereldhandelsorganisatie WTO bedraagt 40 procent. Zelfs al zou het nieuwe tarief slechts de helft hiervan bedra-gen dan spreken we nog over een extra last van liefst € 57 miljoen. De uitvoer van bepaalde producten kan hier-door volledig stilvallen. Ook voor het Verenigd Koninkrijk is het geen goede zaak. Belgische liefhebbers van de stiltonkazen zullen veel meer moeten betalen.”
Want België is weliswaar een belangrijke leverancier van zuivel aan het Verenigd Koninkrijk geworden, andersom importeert het ook veel Britse zuivelproducten. Vorig jaar voerde de Belgische zuivelsector voor € 128 miljoen in uit het Verenigd Koninkrijk (voornamelijk melkpoeder en boter).
Noord-Ierse zuivelfabrieken
Als het aan Dairy UK zetten de zuivelexporteurs aan beide zijden van de Noordzee hun activiteiten onbelemmerd voort. Op het wensenlijstje van de Britse zuivelorganisatie staat verder onder meer het vrij verkeer dan personen, zodat bijvoorbeeld werknemers die in Ierland wonen zonder problemen aan het werk kunnen blijven in Noord-Ierse zuivelfabrieken en andersom. Ook wil Dairy UK zich sterk maken voor een gelijke behandeling van Britse veehouders in het Verenigd Koninkrijk. Zij zullen na de scheiding niet benadeeld mogen worden ten opzichte van hun collega’s in de Europese Unie. En zullen dus financieel gecompenseerd moeten worden vanwege wegvallende EU-inkomenstoeslagen, als het aan Dairy UK ligt.
Het zijn ambitieuze verlangens beseft Bryans, juist nu de verkiezingsuitslag het er niet gemakkelijker op heeft gemaakt. De Britse politieke partijen verschillen onderling sterk over hoe de Brexit vorm moet krijgen. “Die diver-siteit maakt het erg lastig om een positie in te nemen in de onderhandelingen.” Terwijl de Britse zuivelsector vol-gens haar gebaat is bij stabiliteit, in de toch al zo volatiele internationale zuivelmarkt.
Renaat Debergh, directeur van de Belgische zuivelorganisatie kijkt begrijpelijkerwijs liever naar de gevolgen van de afscheiding voor zijn achterban dan naar de positie die de Britten zullen innemen. “Ik heb er eerlijk gezegd geen boodschap aan dat de Brexit slecht uitpakt voor de zuivelsector in het Verenigd Koninkrijk”, sprak hij tijdens een persbijeenkomst na afloop van de jaarvergadering. “Wij zijn ons bewust van de rechtstreekse problemen die de Brexit zal veroorzaken, maar we moeten vooral de indirecte problemen van de Brexit niet uit het oog verliezen. Die zullen enorm zijn.”

Russisch embargo
Debergh trekt een vergelijking met het handelsembargo dat Rusland in augustus 2014 instelde. Van de ene op andere dag staakten de Russen de invoer van onder meer zuivel, waardoor er meer kaas in de Europese Unie bleef met dalende prijzen tot gevolg.
“Het Russische embargo en gevolgen daarvan liggen nog vers in het geheugen. De EU voerde in het verleden zo’n 240.000 ton kaas uit naar Rusland. Naar het Verenigd Koninkrijk voert de Europese Unie tweemaal zoveel kaas uit. Dat geeft enig idee van de belangen die er op het spel staan.”

Login om meer te lezen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties