header ZZ

header ZZ mobiel

dinsdag, 22 augustus 2017 12:15

Zuivel VS wordt zenuwachtig van vele handelsakkoorden


Met Trumps uitgesproken aversie tegen handelsverdragen is er geen kruis gegaan over de vrijhandel. Integendeel, het regent deals. En dat maakt de zuivelindustrie in de Verenigde Staten zenuwachtig. Ze dringt aan op een proactieve handelspolitiek van de VS. “Anders raken we achterop.”

Tekst: Bert Westenbrink - Foto: USDEC

Voorzitter Tom Vilsack van de US Dairy Export Council gaat er eens goed voor zitten. Tegenover hem zitten de leden van het Agricultural Committee van het Huis van Afgevaardigden. Het is 26 juli en de commissie houdt een hoorzitting over het North Atlantic Free Trade Agreement (Nafta), het handelsak-koord uit 1994 tussen Mexico, Canada en de VS. Dat gedateerde verdrag is toe aan een vernieuwing en net als andere belangenbehartigers mag Vilsack, tussen 2009 en 2017 minister van Landbouw onder president Barack Obama, in de aanloop naar de onderhandelingen toelichten wat de waarde van Nafta is voor de zuivelsector.

Essentieel
Vilsack drukt de commissie langdurig, omstandig en indringend op het hart dat Nafta absoluut essenti-eel is voor de zuivelindustrie. Enerzijds om de markttoegang tot Mexico, de belangrijkste exportmarkt voor de Amerikaanse zuivelindustrie, te behouden. Anderzijds om tot nieuwe afspraken te komen met Canada dat, ondanks Nafta, zijn uiterste best doet, aldus Vilsack, om de import van Amerikaanse zuivel zoveel mogelijk te frustreren.
Het pleidooi van de zuivelvoorman is een duidelijke boodschap aan het adres van president Donald Trump die in zijn harde verkiezingscampagne op weg naar het Witte Huis zijn afkeer uitte over groot-schalige handelsinitiatieven en daarbij beloofde handelsverdragen te schrappen die nadelig zijn voor Amerika. Direct na zijn aantreden voegde hij de daad bij het woord door zich terug te trekken uit de Trans Pacific Partnership (TPP), het handelsakkoord van twaalf landen rondom de Stille Oceaan. Ook leek het erop dat Trump een streep zou zetten door Nafta, maar daar kwam hij op terug. Het akkoord mag dan gedateerd zijn, feit is, zo werd ook Trump duidelijk, dat Amerika veel voordelen haalt uit het verdrag. Dat geldt zeker ook, zo betoogde Vilsack, voor de zuivelsector (zie kader).

Antwoord op Trump
De door Trump opgediende soep wordt dus niet zo heet gegeten; er komt een Nafta 2.0, want net als de VS willen Canada en Mexico graag een update van het verdrag. De hervorming van Nafta staat niet op zich, er wordt wereldwijd volop geïnvesteerd in handelsafspraken – het lijkt een mondiaal antwoord op Trumps aversie tegen (multilaterale) handelsverdragen en dreigingen om importtarieven te verhogen. Zo sluit de Europese Unie een omvangrijk handelsakkoord met Japan. Ceta, het vrijhandelsakkoord tussen de EU en Canada, wordt, onder voorwaarden, 21 september van kracht. Het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur verwacht nog dit jaar een raamwerk voor een handelsdeal te sluiten met de EU. En ook het Trans Pacific Partnerschip is nog niet dood, ook al heeft initiatiefnemer Amerika er zich uit teruggetrokken. Met name Japan probeert het vrijhandelspact overeind te houden, zo mogelijk met andere landen erbij.

Kaasexport
In deze akkoorden worden ook afspraken gemaakt over de export van zuivel. Invoertarieven worden geschrapt, importquota verhoogd; de bilaterale zuivelhandel wordt gestimuleerd. Zo kan de handels-overeenkomst tussen EU en Japan gunstig uitpakken voor de Nederlandse zuivelindustrie als Japan importtarieven voor harde kazen schrapt en de importquota voor zachte en verwerkte kazen verhoogt. Ook het vrijhandelsakkoord Ceta biedt de zuivelindustrie in de EU kans om meer kaas te exporteren naar Canada dat zijn importquota na een overgangstermijn van zes jaar verder verhoogt met 17.700 ton, een verruiming die de EU overigens onvoldoende vindt en voor 21 september nog onderwerp van onderhandeling is.
Het zijn deze verdragen die de Amerikaanse zuivelindustrie zenuwachtig maakt. In zijn boodschap aan de commissie van het Huis van Afgevaardigden benadrukt Vilsack dat de zuivelsector in de VS het van essentieel belang vindt om naast de update van Nafta verder te gaan op andere fronten. “Onze concur-renten zijn zeer actief over de hele wereld om hun eigen handelsakkoorden te sluiten. Het nieuws deze maand dat de Europese Unie een handelsovereenkomst sluit met Japan is een nieuw bewijs daarvan. Als de VS op dit terrein stilstaan, raken we achterop. We hebben dringend een proactieve handelspoli-tieke agenda nodig.”

Focus
Vilsack dringt aan op focus in de aanpak zodat met de beschikbare tijd en middelen overeenkomsten worden gesloten die leiden tot nettowinst voor de zuivelsector. Daarbij wijst hij op belangrijke agrarische importlanden in Azië, zoals Japan en Vietnam. Maar Vilsack maakt zich ook zorgen om Mexico, de belangrijkste afzetmarkt voor de zuivelindustrie van de VS. “Op dit moment onderhandelt Mexico met de Europese Unie die actief probeert voordelige toegang tot de Mexicaanse markt te krijgen, terwijl Nieuw-Zeeland en Australië met Mexico in gesprek zijn om te kijken hoe de Trans Pacific Partnerschip (TPP) kan worden voortgezet met de overgebleven landen. Het is denkbaar dat onze drie belangrijkste concur-renten vorderingen maken om toegang te krijgen tot de Mexicaanse markt.”
Des te meer reden om met spoed werk te maken van een modernisering van het Nafta-verdrag, is Vilsacks boodschap tijdens de hoorzitting van Agricultural Committee.


Nafta: pact met twee gezichten

Nafta is ongetwijfeld het belangrijkste vrijhandelsakkoord voor de zuivelsector in de VS, zegt voorzitter Tom Vilsack van de US Dairy Export Council in zijn betoog ten overstaan van de Agricultural Committee. “Vorig jaar exporteer-de de VS 1,2 miljard dollar aan zuivel naar Mexico. In 1995 was dat 124 miljoen dollar. Het grootste deel daarvan, zo niet alles, hebben we te danken aan Nafta. De export naar Mexico is ongeveer drie keer zo groot als de uitvoer naar China, ons derde exportland. In 2016 ging 47 procent van de Amerikaanse vetvrije melk naar Mexico, 31 procent van de kaas en 38 procent van het botervet. Omgekeerd: Mexico haalt 78 procent van de geïmporteerde zuivel uit de VS.”
Zo goed als de zuivelexport naar Mexico gaat, zo moeizaam verloopt de zuivelhandel met Canada, het land dat de interne zuivelmarkt zoveel mogelijk afschermt voor buitenlandse invloeden. Onder het Nafta-akkoord is de zuivel-industrie van de VS een van de weinige sectoren die geen tariefvrije toegang heeft tot de Canadese zuivelmarkt, zei Vilsack. Dat moet in het nieuwe akkoord anders, stelde hij. ”De relatie met Canada kan het beste omschreven worden als zeer gespannen. Als de Amerikaanse zuivelindustrie een kleine toegang heeft tot de Canadese markt, creëert de Canadese overheid nieuwe regels, standaarden en classificaties waardoor de Amerikaanse producten niet kunnen concurreren met Canadese producten.”

Login om meer te lezen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties