header ZZ

header ZZ mobiel

dinsdag, 22 augustus 2017 12:20

Tine wapent zich tegen beëindiging exportsteun


Jarenlang kon de Noorse zuivelonderneming Tine in het buitenland groeien dankzij exportsubsidies van de overheid. Daar komt nu een eind aan. Dus neemt het bedrijf maatregelen.

Tekst: Hermann-Josef Martin - Foto: Tine

Terwijl zuivelbedrijven zich overal in Europa moesten verweren tegen de komst van grote buitenlandse spelers had de Noorse onderneming Tine het jarenlang redelijk gemakkelijk. In eigen land had het be-drijf niets te vrezen van buitenlandse indringers. Daar zorgde de overheid wel voor. Die beperkte de invoer van zuivel uit andere landen met hoge importtarieven. Tegelijkertijd werd de afzet van melk en zuivelproducten uit eigen land gesubsidieerd. Dat allemaal om de kostprijs voor de Noorse melkvee-houders beperkt te houden.
Tine heeft er jarenlang van geprofiteerd, maar het tij keert. Vanaf 2020 wordt de exportsteun voor zuivelproductie afgeschaft. Dat treft met name de afzet van kaas die Tine onder het merk Jarlsberg suc-cesvol weet af te zetten in diverse buitenlandse markten. Het succes is grotendeels te danken aan de exportsubsidie. Zonder de staatssteun zou Jarlsberg niet tegen een concurrerende prijs in het buiten-land kunnen worden aangeboden.

Samenwerking
Het Noorse zuivelconcern bereidt zich inmiddels voor op de aangekondigde beëindiging van de export-subsidie. Zo heeft Tine de sinds 2004 bestaande samenwerking met de Ierse onderneming Dairygold nieuw leven ingeblazen. Beide bedrijven bouwen in Mogeely, Cork, aan een kaasfabriek waar kaas van het merk Jarlsberg zal worden gemaakt, voor export naar andere Europese landen, de Verenigde Sta-ten en Australië. Het gaat om een jaarproductie van circa 3.500 ton. De fabriek moet over twee jaar operationeel zijn.

Troef
Jarlsberg is de belangrijkste troef in de exportstrategie van Tine. Het bedrijf wil aan de ene kant zijn domi-nante positie in Noorwegen verdedigen, en aan de andere kant zijn aandeel op de internationale markten vergroten. Dat doet Tine door in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zweden en Denemarken belangen op te bouwen in lokale kaasbedrijven. Deze ondernemingen (zowel fabrikanten als handelsbedrijven) worden als springplank gebruikt om de afzet van de premiumgeprijsde Jarlsberg-kazen te vergroten.
Het afgelopen jaar verkocht Tine ruim 45.000 ton zuivelproducten in het buitenland. Dat was een toename van 4,6 procent ten opzichte van 2015. Daarvan betrof bijna een kwart Jarlsberg-kaas, hetgeen overeenkwam met de helft van de totale Noorse kaasproductie.
Behalve de productie in eigen land laat Tine nog circa 7.700 ton Jarlsberg produceren door het Ameri-kaanse dochterbedrijf Alpine Cheese Company en door Dairygold in Ierland. In totaal gaat het om onge-veer 16.800 ton dat Tine het afgelopen jaar onder het kaasmerk Jarlsberg in het buitenland afzette. Dit volume was 4 procent meer dan in 2015.
Jarlsberg werd het afgelopen jaar in vijftien verschillende landen verkocht. De voornaamste afzetmarkten waren de Verenigde Staten, Canada en Australië.
Overigens kwam de in het buitenland behaalde omzet van Tine uit op € 312 miljoen, 2 procent meer dan in 2015. Dat het bedrijfsresultaat van de buitenlandse divisie minder sterk toenam (met slechts 0,8 procent tot € 8,2 miljoen) kwam doordat de internationale verkoopprijzen onder het niveau van de productiekosten in Noorwegen lagen.

Investeringen
Om de aangekondigde beëindiging van de exportsubsidie op te vangen, wil Tine de efficiency van de zuivelproductie verder verbeteren. Terwijl tussen 2012 en 2016 al in totaal € 608 miljoen is gestoken in de uitbouw en modernisering van Noorse zuivelfabrieken, investeert Tine de komende drie jaar nog eens tientallen miljoenen euro’s in efficiencyverbeteringen. Op korte termijn wordt begonnen met de bouw van een consumptiemelkfabriek met distributiecentrum nabij Bergen. De nieuwe fabriek moet vanaf 2020 operationeel zijn.
Daarnaast steekt Tine nog eens € 53 miljoen in de ombouw van zijn wagenpark. De onderneming wil overschakelen op milieuvriendelijker wegvoervoer. Door zijn vrachtwagens op biodiesel te laten rijden verwacht Tine de uitstoot van broeikasgassen bij het wegvervoer met 75 procent te kunnen reduceren.

Suikervrij
Daarnaast tracht Tine het rendement te verbeteren door meer producten te ontwikkelen die hogere toegevoegde waarde genereren. De onderneming legt de focus daarbij op producten die minder suiker, zout en verzadigde vetten bevatten.
Een van de innovaties die volgens Tine al enkele jaren buitengewoon succesvol is betreft Go’morgen Zero, een yoghurt die in diverse smaken verkrijgbaar is en waaraan geen suiker is toegevoegd. Tine wil de productierange uitbreiden met andere producten. Zo brengt het bedrijf sinds kort ook chocolademelk op de markt waaraan geen suiker is toegevoegd.

Efficiencyslag helpt Tine aan betere resultaten
Tine kan terugkijken op een uitstekend boekjaar. Zowel de omzet als de nettowinst steeg in 2016 naar een record. Met bijna € 2,4 miljard was de geconsolideerde omzet 1,6 procent hoger dan het voorgaande boekjaar. De netto-winst steeg met bijna 15 procent naar € 174 miljoen.
De winststijging is volgens Tine te danken aan het in het najaar van 2013 gestarte efficiencyprogramma Styrk (Kracht). Dit programma moest vooral de productie en distributie in de 31 Noorse fabrieken verbeteren. Dat heeft volgens de directie structureel € 104 miljoen aan besparingen opgeleverd.
Het concern verwerkte vorig jaar 1,23 miljard liter koe- en geitenmelk. Dat was iets minder (2,2 procent) dan in 2015. De melk wordt verwerkt tot een breed pakket zuivelproducten.
Vanwege de hoge importtarieven en de nog geldende exportsteun kan Tine zijn melkveehouders hoge melkprijzen uitkeren. Het afgelopen jaar ontvingen de veehouders omgerekend 60,53 cent per liter, 1,4 procent meer dan in 2015.

Login om meer te lezen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties