header ZZ

header ZZ mobiel

dinsdag, 19 september 2017 09:27

Lof van NVWA voor Nederlandse zuivelketen


De zuivelketen staat er goed op bij de NVWA. De autoriteit is zeer te spreken over de wijze waarop de sector de kwaliteit van zijn producten borgt.

Tekst: René van Buitenen - Foto: NZO

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) heeft een analyse gemaakt van de risico’s in de zuivelketen. Het rapport is de tweede in een reeks risicoanalyses die de autoriteit maken van de voedingssector maakt. Eerder werd de roodvleesketen onder de loep genomen.
De analyse laat zien dat het met de risicobeheersing in de industriële verwerking van melk wel goed zit. Rob van Lint, inspecteur-generaal NVWA, spreekt van een zeer hoog niveau van voedselveiligheid van melk en zuivelproducten. “Dat is een verheugende conclusie”, zegt hij. “Het is zaak dat de partijen in de keten er voor zorgen dat dit niveau van risicobeheersing gecontinueerd blijft.”
Momenteel wordt in Nederland 96 procent van de melk van koeien, schapen en geiten industrieel verwerkt. Zuivelondernemingen pasteuriseren of steriliseren de rauwe melk om pathogene micro-organismen af te doden. Dit resulteert volgens de NVWA voor consumenten in een zeer hoog niveau van voedselveiligheid van melk en zuivelproducten zoals kaas, boter, yoghurt en kwark. “Chemische en fysische gevaren voor de voedselveiligheid zijn hierbij verwaarloosbaar.”

Rauwe melk
Dat ligt anders bij rauwmelkse producten van met name zelfzuivelende boeren die geen pasteurisatie of andere hittebehandeling gebruiken, vindt de NVWA. “Bij de consumptie van deze rauwe melk(producten) is de kans op voedselinfecties honderden malen hoger dan bij de consumptie van gepasteuriseerde melk(producten).”
Ook al is de omvang van de productie van rauwe melk beperkt tot 4 procent van het totaal aan in Nederland geproduceerde melk, het gaat volgens de NVWA nog steeds om een behoorlijk volume, waardoor elke Nederlandse consument kan worden blootgesteld aan risico’s van rauwe melk. De NWVA wil op korte termijn overleggen met ketenpartijen, beleid en maatschappelijke organisaties om de risicobeheersing op dit punt te verbeteren.
De NVWA vindt de naleving van dierenwelzijnsregels op melkveebedrijven over het algemeen voldoende. Zorgen zijn er wel over de ‘aandachtsbedrijven’, waar ernstige of herhaalde tekortkomingen zijn geconstateerd. Het gaat om 1 procent van de melkveebedrijven.

‘Erkenning voor ketenaanpak’
De Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) en LTO Nederland herkennen de bevindingen van de Nederlandse Voedsel Waren Autoriteit (NVWA). Beide organisaties zien in de risicoanalyse van de NVWA een erkenning voor de wijze waarop de Nederlandse zuivelketen de voedselveiligheid van haar producten borgt.
De zuivelsector heeft een eigen kwaliteitsborgingssysteem om de veiligheid van melk en zuivelproducten te garanderen. Dat is gebaseerd op Europese en Nederlandse wetgeving. Daar bovenop stellen zuivelondernemingen extra eisen aan de kwaliteit, de veiligheid van melk en zuivelproducten en aan diergezondheid en dierenwelzijn. Het kwaliteitssysteem wordt voortdurend geoptimaliseerd.

Login om meer te lezen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties