header ZZ

header ZZ mobiel

maandag, 19 februari 2018 13:19

Onderwijs in EU houdt verandering zuivelsector niet bij


De Europese zuivelsector verandert snel. De melkverwerking wordt geconcentreerd in almaar grotere fabrieken, waarin productieprocessen worden gespecialiseerd. Die trend vraagt om andere kennis en vaardigheden van het personeel. Het onderwijs in Europa levert die professionals lang niet altijd, daarom doen onderwijsinstellingen onderzoek met als doel het gat tussen vraag en aanbod te verkleinen.

Tekst: Bert Westenbrink Foto: Stefan Martens

Van Hall Larenstein participeert in het onderzoek van Europese onderwijsinstellingen naar de kennis en vaardigheden waar de zuivelsector behoefte aan heeft. De hogeschool in Leeuwarden is met de major Dairy Technology en de twee minors Dairy Technology & Process en Dairy Technology & Human Health grootleverancier van procestechnologen op hbo-niveau aan de zuivelindustrie in Nederland.
Moet van Van Hall Larenstein ook gaten dichten? Nee, zegt Han Zuidema, programmanager Food & Dairy van de hogeschool in Leeuwarden. “Ons aanbod is behoorlijk goed afgestemd op de vraag. Wij hebben een goed zicht op wat de zuivelsector vraagt aan kennis en vaardigheden. Er is continu overleg binnen de werkveldadviescommissies waarin praktijk en onderwijs elkaar spreken en afstemming plaatsvindt.”
In het buitenland is dat anders. In veel Europese landen slaagt het onderwijs er niet in om de verandering in de zuivelsector bij te houden, waardoor het aanbod niet is afgestemd op de vraag, zo is de analyse. “Er is daar wel sprake van een kloof,” zegt Zuidema.

Netwerk
In een Europees project van onderwijsinstellingen wordt geprobeerd dat gat tussen vraag en aanbod te verkleinen. Vanuit Nederland doet Van Hall Larenstein mee aan dat onderzoek van de Association of European Dairy Industry Learning (AEDIL), een netwerk van belanghebbenden in de zuivelsector. Andere landen die meedoen zijn onder meer Finland, Polen, Turkije, Duitsland, Frankrijk, Denemarken en het Verenigd Koninkrijk. Dat laatste land staat op het punt uit de Europese Unie te treden, maar, zegt Zuidema. “Voordat de Brexit een feit is, is dit onderzoek wel klaar”.
De algemene doelstelling van het project is een sterkere Europese zuivelsector, waarin de industrie en het onderwijs samenwerken om aan veranderende eisen en trends te voldoen, schrijft de hbo-instelling over het driejarige project dat zijn tweede jaar ingaat en dat mede gefinancierd wordt door het Erasmus+-programma ‘Mapping skills, needs and supply in the European dairy sector’ van de Europese Unie.

Expertise
De bijdrage van Van Hall Larenstein aan het onderzoek zal naast het geven van input vanuit de Nederlandse situatie met name bestaan uit het helpen van onderwijsinstellingen over de grens om het onderwijsprogramma aan te passen, vertelt Zuidema. De hbo-instelling in Leeuwarden heeft daarin met de ontwikkeling van een eigen zuivelmajor en -minors een flinke expertise opgebouwd. “We hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in zuivelprocestechnologie. Nadat we in 2013 in kaart hadden gebracht waar behoefte aan is, hebben we de major ontwikkeld.”
De industrie reageert goed op de kennis en vaardigheden waarmee de afgestudeerde procestechnologen uit Leeuwarden op de arbeidsmarkt komen, zegt Zuidema. “We krijgen daar positieve feedback op, ook uit de zuivel.”

Opschalen
Daarmee biedt het onderwijs wat de sector verlangt voor wat betreft kennis en vaardigheden. Maar het is een feit dat de vraag uit de zuivelsector groter is dan de uitstroom. Toch een gat waarvan de prognose is dat die groter wordt. Zuidema: “De zuivelindustrie zegt: we kunnen meer mensen gebruiken. Om in de vraag te voorzien leiden ze ook eigen mensen op, door mensen met mbo 4 op te schalen naar hbo.”
Hoewel Van Hall Larenstein in eigen land geen uitgebreid onderzoek hoeft te doen naar de vraag in hoeverre het aanbod uit het onderwijs afwijkt van de vraag in de zuivelsector, is het voor de hogeschool toch zinvol om te participeren in het Europese project. Zuidema: “Voor ons is interessant wat de vragen in het buitenland zijn. Daar kunnen we met dit onderzoek inzicht in krijgen. Hoe zijn de demografische ontwikkelingen? Welke type vaardigheden worden gevraagd? Die internationale oriëntatie is voor ons belangrijk als hogeschool, want onze studenten willen in andere landen werken. Daar willen ze ervaring opdoen, een andere cultuur leren kennen. Die trend is nu gaande, ook bij ons. De studenten willen naar Amerika, China, Spanje of Nieuw-Zeeland.”

Zuivelschool
Het is alsof oude tijden herleven. Zuidema haalt in herinnering de Zuivelschool in Bolsward, het vermaarde zuivelinstituut van weleer. “Het is een beetje zoals vroeger met Bolsward. Studenten van de Zuivelschool gingen indertijd de hele wereld over. Die naam, dat imago wil ik wel graag terugkrijgen voor onze opleiding.”
En die doelstelling past ook bij de ambitie van het zuivelnetwerk Dairy Valley, waar Van Hall Larenstein deel van uitmaakt, om uit te groeien tot ‘hét zuivelhart van Nederland’, maar dus ook tot het onderwijscentrum van de internationale zuivelwereld. Want zoals Nederlandse studenten graag de grens over gaan om in het buitenland ervaring op te doen, geldt dat omgekeerd ook voor studenten in andere landen. Zuidema: “En die Finse student die zuivelprocestechnologie wil studeren moet daarvoor dus naar Leeuwarden komen.” Dat is overigens al praktijk: twee studenten uit Noorwegen en twee uit Kosovo zijn deze maand begonnen aan de minor Dairy Technology & Process.

Login om meer te lezen

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties