header ZZ

header ZZ mobiel

maandag, 12 september 2016 11:25

Landcorp zoekt alternatieven voor melkproductie


In de strategie voor de toekomst zoekt Landcorp, het grootste landbouwbedrijf in Nieuw-Zeeland, naar alternatieven voor de melkveehouderij. Het concern herziet het overnamebeleid van bedrijven en zoekt naar productie die minder belastend is voor het milieu en meer kans biedt op overleven.

Dat heeft ceo Steven Carden verklaard tegenover The National Business Review. Landcorp is eigendom van de staat en telt 140 agrarische bedrijven met 55.000 koeien verdeeld over het hele land. Het bedrijf realiseerde een verlies van 9,4 miljoen Nieuw-Zeelandse dollars in het afgelopen boekjaar dat in juni afliep.
De bedrijfsresultaten nopen tot een beleidswijziging. Met de productie van melk en vlees is het bedrijf erg gevoelig voor grote prijsschommelingen op de internationale grondstoffenmarkt, aldus Carden. “Je hebt jaren dat je veel verdient en jaren dat niet het geval is. Onze strategie is om daar vanaf te komen.”

Toegevoegde waarde
Landcorp oriënteert zich daarom op een toekomst waarbij het accent komt te liggen ‘op producten met meer toegevoegde waarde’. Carden noemde daarbij schapen- en hertenmelk, maar ook de teelt van gewassen voor de productie van plantaardige eiwitten.
De wijziging in beleid van Landcorp zou ook kunnen worden geprojecteerd op de hele landbouw in Nieuw-Zeeland, die al lange tijd melk en vlees als bulk produceert. Het land kan niet volstaan met de strategie om maar meer en meer melk en vlees te produceren, stelt Carden. “We moeten een manier vinden om meer waarde toe te voegen aan onze producten. En dat betekent dat we onze producten moeten differentiëren, waarvoor consumenten over de grens meer willen betalen.” Als voorbeelden noemde Carden biologische zuivel en producten geproduceerd met antibioticavrije melk.

Vervuiling
Meer waarde toevoegen is één, minder belasting van het milieu is een andere reden voor de strategiewijziging van Landcorp. In Nieuw-Zeeland is de vervuiling van oppervlaktewater een probleem en daarvoor wordt de al maar intensievere melkveehouderij verantwoordelijk gehouden met name vanwege stikstofuitspoeling. Consumenten eisen dat hun voedsel op een duurzame wijze wordt geproduceerd, aldus Carden.
Volgens de ceo is het staatsbedrijf Landcorp door zijn omvang bij uitstek geschikt om nieuwe producten, innovaties, milieustandaarden en veiligheidsprogramma’s te ontwikkelen. “En die kunnen later beschikbaar komen voor de private melkveehouderij waar bedrijven niet de omvang hebben om dit soort investeringen te doen.”
Op de bedrijven van Landcorp wordt met innovaties en aanpassingen zoals precies gebruik van kunstmest al ingezet op een meer duurzame bedrijfsvoering met minder verlies van mineralen, aldus Carden.

Bijstelling beleid
De wijziging van strategie resulteert er ook in dat Landcorp het beleid heeft bijgesteld om onrendabele bedrijven aan te kopen en deze na een reorganisatie weer als winstgevend te verkopen. Er zijn minder bedrijven gekocht dan gepland, stelt Carden. “We willen afstand nemen van het beleid om bedrijven over te nemen die in feite melk als grondstof produceren.” 

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties