header ZZ

header ZZ mobiel

dinsdag, 20 september 2016 12:44

Duitse zuivel tegen brancheorganisatie


De Duitse zuivelorganisatie MIV is tegen de plannen om in Duitsland één brancheorganisatie melk naar Europees recht te vormen, zo heeft MIV-voorzitter Peter Stahl eind vorige week gezegd op een zuiveldialoog bij het ministerie van Landbouw in Berlijn.

“We hebben al genoeg verbanden en organisaties in Duitsland. Die zijn alle goed ingericht om de gewenste opgaven te vervullen”, aldus Stahl. Vooral vanuit boerenorganisaties in het oosten van Duitsland wordt regelmatig gepleit voor een dergelijke organisatie. De MIV-voorzitter toonde zich positief over de door minister Schmidt van Landbouw (CSU) bijeengeroepen zuiveldialoog. Tegelijk benadrukte hij dat bij de huidige moeilijke marktsituatie nationale overheidsingrepen in de melkproductie of de terugkeer naar een quotumregeling geen hulp bieden. Nog voordat de Brusselse regeling tot verlaging van de melkproductie effectief wordt, daalt de melkaanvoer in de hele EU. “De markt functioneert. Ik verwacht de komende maanden duidelijk verbeterde omzetten en stijgende uitbetaalde melkprijzen”, aldus Stahl.

Meer moderne instrumenten
Karsten Schmal, de nieuwe melkveehouderijvoorzitter van de Duitse boerenorganisatie DBV, stelde dat in het gesprek ook duidelijk werd dat meer moderne instrumenten in de leveranciersbetrekkingen tussen veehouders en zuivelondernemingen in de praktijk nodig zijn. “Momenteel ligt het prijsrisico op de steeds meer volatiele markten uitsluitend bij de melkveehouder. Dat kan in de toekomst geen bevredigende oplossing zijn voor de totale melksector, wanneer in Duitsland een melkveehouderij bestaande uit gezinsbedrijven gewenst is. Algemeen verbindende voorwaarden door de politiek en/of door brancheverenigingen kunnen bij de vormgeving van leveranciersrelaties in de Duitse melkveehouderij géén oplossing zijn. Daarvoor zijn de structurele verschillen te groot”, benadrukte Schmal. Daar was de MIV-voorzitter het hartgrondig mee eens. “Er wordt in Duitsland over veel verschillende modellen van leveringscontracten gesproken. Maar het is juist dat economische partijen deze contracten onder elkaar regelen, de overheid moet zich hier niet mee bemoeien. Ik ben de minister dankbaar dat hij op dit vlak geen algemeen verbindende regelingen nastreeft”, aldus Stahl.

Structuurveranderingen
De diverse brancheorganisaties in de Duitse landbouw en zuivelsector treffen elkaar opnieuw in november. Minister Schmidt benadrukte dat hij het daarbij niet over prijzen en hoeveelheden wil hebben. De Duitse overheid kan en wil beide niet dicteren. Het gaat hem vooral om structuurveranderingen in de zuivelketen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties