header ZZ

header ZZ mobiel

vrijdag, 25 november 2016 12:10

EU mag melkmarkt niet in gevaar brengen


De Europese Commissie moet haar plannen om snel mager melkpoeder uit de openbare interventievoorraden te verkopen uitstellen, stelden de organisaties van melkveehouders en melkverwerkers uit Frankrijk en Duitsland donderdag 24 november tijdens hun bijeenkomst in Straatsburg.

De zich aftekenende stabilisatie van de markt mag niet door aanvullende hoeveelheden op de markten voor zuivelproducten verstoord worden, zo waren de branchevertegenwoordigers unaniem van mening. De markten voor enkele zuivelproducten zijn daarvoor nog te zwak. Bovendien zijn in veel lidstaten de door de EU voorgestelde maatregelen om de melkproductie te stabiliseren of te verminderen, nog niet omgezet in nationale wetgeving. De huidige verkoop van mager melkpoeder zou deze EU-steunmaatregelen tegenwerken. De Duitse en Franse melkveehouders- en zuivelorganisaties vinden ook dat de Europese Commissie deze aanvullende hoeveelheden mager melkpoeder straks tegen marktconforme prijzen op de markt moet brengen.
Bij hun bijeenkomst in Straatsburg discussieerden de organisaties ook over het toekomstige EU-landbouwbeleid vanuit de visie van de zuivelsector. Ze waren het erover eens dat de Europese Unie de toenemende uitdagingen van de sterk schommelende zuivelprijzen moet blijven begeleiden door effectieve maatregelen. Daarbij moet ook het interventieprijsniveau in het licht van de gestegen productiekosten worden bekeken. Bovendien vinden de Franse en Duitse organisaties het noodzakelijk dat veehouders in benadeelde gebieden sterker worden ontzien als het gaat om hogere eisen vanuit het EU-landbouwbeleid.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties