header ZZ

header ZZ mobiel

dinsdag, 17 januari 2017 13:38

Crisisinstrumenten EU-zuivelmarkt blijven nodig


“De afgelopen zuivelcrisis heeft duidelijk gemaakt dat overheidsinstrumenten om een marktcrisis te bestrijden nodig zijn om de Duitse melkproductie zonder structuurbreuk te laten voortbestaan”, zo vindt Karsten Schmal, voorzitter van de melkveehouders binnen de Duitse boerenorganisatie DBV.

Tijdens een inleiding in Beieren pleitte hij ervoor om de voorhanden zijnde crisisinstrumenten zoals particuliere opslag, openbare interventie en directe inkomenssteun in de toekomst te behouden en zelfs verder aan te scherpen. Zonder de opslag van mager melkpoeder door de overheid zou de melkprijs vorige lente en zomer nog verder onder druk zijn gekomen. Maar hij ziet wel noodzaak tot aanpassingen. “De interventieprijzen voor mager melkpoeder en boter zouden nog verhoogd kunnen worden, zonder dat dit in de EU prikkels tot productieverhoging uitlokt. Deze prijsverhoging moet nu al onderzocht worden met het oog op komende crises in de sector. Ik vind een verhoging met omgerekend twee cent per kg melk realiseerbaar”, aldus Schmal. De ervaringen van de laatste jaren hebben zelfs uitgewezen dat de interventie voor de overheid zelfs winstgevend kan zijn. Daarbij wordt de belastingbetaler niet extra aangesproken. Wanneer de interventieproducten na een crisis tegen verhoudingsgewijs hogere prijzen worden verkocht, zijn de inkoopprijzen en opslagkosten meer dan gedekt, hield hij de Beierse veehouders voor.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties