header ZZ

header ZZ mobiel

woensdag, 25 januari 2017 06:58

Duitse MIV verwacht in 2017 hogere melkprijs


Bij de huidige lagere melkaanvoer in de belangrijkste productiegebieden van de wereld en de stabiele tot licht groeiende vraag verwacht de Duitse zuivelorganisatie MIV over 2017 een hogere gemiddelde uitbetaalde melkprijs.

Volgens MIV is de marktsituatie meer in balans dan de beide voorgaande jaren, die door opbouw van interventiebestanden en zwakke prijzen werden gekenmerkt. De tendens van een steeds stijgende melkprijs in de laatste maanden van 2016 zet verder door. In de eerste maanden van dit jaar blijft de Duitse melkaanvoer waarschijnlijk onder het niveau van vorig jaar. Mocht in de tweede helft van 2017 de aanvoer die van 2016 overtreffen, dan nog is de uiteindelijke aanvoer niet groter dan in 2016.
MIV wijst erop dat de marktvooruitzichten in 2017 optimistischer zijn dan begin vorig jaar. Zo is de melkaanvoer in de EU 3,8 procent lager dan dezelfde periode vorig jaar, in Nieuw-Zeeland 4,5 procent en Argentinië zelfs 13,8 procent. Een directe samenhang tussen de lagere EU-aanvoer en de diverse EU-melkreductieprogramma’s is nog niet vast te stellen. Een groei van de melkproductie binnen de EU zoals in de voorgaande jaren is door deze EU-programma’s en door het feit dat de melkproductie in Nederland zal worden afgeremd vanwege de begrenzing van de fosfaatproductie, niet te verwachten.
Voorts eindigde 2016 met duidelijk minder zuivelproducten in particuliere opslag dan het jaar daarvoor en met hogere melkprijzen. De euro is zwak en zal dat vermoedelijk ook blijven, zodat de Europese zuivel concurrerender is op de wereldmarkt. De olieprijzen zijn door het diepste dal heen en stabiliseerden zich op een hoger niveau. Dat versterkt de koopkracht van de olieproducerende landen. China en Rusland voeren inmiddels weer meer zuivelproducten in. En de internationale kaasmarkt heeft zich weer hersteld van het instorten van de Russische vraag en groeit weer sterker in andere delen van de wereld. Dat alles bij elkaar leidt volgens MIV trot betere melkprijzen voor de Duitse veehouders.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties