header ZZ

header ZZ mobiel

woensdag, 25 januari 2017 09:27

MIV: op melkcrisis volgt herziening EU-beleid


Nadat de afgelopen twee jaar de slechte situatie op de Europese zuivelmarkt de politieke discussies in Brussel en Berlijn hebben gedomineerd, starten volgens voorzitter Peter Stahl van de Duitse zuivelorganisatie MIV nu de discussies over de toekomst van het EU-landbouwbeleid.

Zowel Duitse als Europese politici spreken zich momenteel uit voor verandering van het systeem. Vaak gaat het dan over een duidelijke herverdeling van de gelden van de eerste zuil (directe inkomenssteun) naar de tweede zuil. Zo kunnen meer overheidsmaatregelen worden gerealiseerd en gefinancierd op het platteland. MIV is van mening dat boeren en politiek het eerst eens moeten worden over deze gedachte, voordat politici dat idee verder uitwerken.
Stahl zei bij een persconferentie voor journalisten in Berlijn: “De EU-melkveehouderij is na het wegvallen van de melkquotering pas sinds 2015 op weg naar een vrijere markt. Zoals we de laatste twee jaar pijnlijk hebben moeten vaststellen, zijn vrije markten gekoppeld aan grote prijsschommelingen en diepe dalen. Het EU-budget voor de melksector is dan ook hard nodig om de eisen die de samenleving aan de landbouw, stelt te helpen realiseren. Het schrappen van financiële middelen zou grote risico’s betekenen. Daarnaast moet het voorhanden zijnde en laag gespannen vangnet bij marktverstoringen behouden blijven. De melkmarktordening is een langlopend project en zal zeker in het licht van de landbouwhervormingen 2020 nauwkeurig worden onderzocht. Ik vind dat daarbij ook naar de belangen van de melkveehouders moet worden gekeken.”
Tenslotte merkte MIV-voorzitter Stahl op dat in Duitsland zelf de landbouwpolitieke situatie drastisch verandert. In veel deelstaten zwaaien de Groenen de scepter of hebben er het ministerie van Landbouw in handen. “Wij zijn het niet altijd eens met ideeën van bepaalde deelstaatministers van Landbouw, maar streven een constructieve samenwerking na”, aldus Stahl. MIV staat achter de markteconomische aanpak van vraag en aanbod in de melksector. Daarom weert de organisatie zich tegen de toenemende pogingen van de overheid, resp. van de politiek, om invloed te krijgen op de contractbetrekkingen tussen melkveehouders en zuivelondernemingen. “Contracten of het lidmaatschap van een zuivelcoöperatie zijn overeenkomsten tussen twee marktpartijen en dat moet ook in de toekomst zo blijven”, aldus de MIV-voorzitter.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties