header ZZ

header ZZ mobiel

donderdag, 02 februari 2017 16:01

Proeftuin Veenweiden populair bij melkveehouders


Er doen nu ruim 100 melkveehouders in het westelijk veenweidengebied mee aan het reduceren van ammoniakverliezen op het eigen bedrijf. Dit gebeurt binnen het innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden.

Vorig jaar gingen tien melkveehouders in de westelijke veenweiden al aan de slag met 25 procent reductie van de ammoniakuitstoot. Dit najaar meldden zich nog eens 99 melkveehouders die met de pilotboeren tien teams vormen. LTO Noord heeft het initiatief genomen voor de proeftuin om te tonen dat de agrarische sector haar verantwoordelijkheid neemt.
Elk team met een pilotboer heeft een eigen focus en wordt begeleid door een bedrijfsadviseur. Vergelijkingsmiddel hierbij is de Kringloopwijzer, het instrument voor mineralenmanagement dat melkveehouders sinds afgelopen jaar verplicht zijn in te vullen. De melkveehouders gaan uiteindelijk met een eigen aanpak van start. Ze kunnen de benodigde kennis opdoen in de studiegroepen, door bij elkaar op het bedrijf te kijken en tijdens de masterclasses voor de nieuwste kennis van mineralisatie, bodemdaling, waterkwaliteit en ammoniakreductie.
De stikstofbelasting in het veenweidegebied door boeren, havenactiviteiten, verkeer, industrie en luchtvaart is te hoog en vraagt om slimme en duurzame oplossingen. Boeren gaan hier in de proeftuin samen met onderzoekers en andere experts naar op zoek. Naast ammoniakreductie willen zij tevens de waterkwaliteit verbeteren en de bodemdaling op veen verminderen. Maatregelen die inzetten op maximale benutting van eigen eiwit en ammoniakreductie in de Veenweiden zijn bijvoorbeeld minder stikstof in het voer, slimmer bemesten, maximaal beweiden en het toepassen van onderwaterdrainage.
LTO Noord startte vorig jaar met het driejarige innovatieprogramma Proeftuin Veenweiden en wordt daarbij financieel ondersteund door de provincie Zuid-Holland en het ministerie van EZ. De provincies Utrecht en Noord-Holland doen mee op specifieke onderdelen.
De proeftuin is een initiatief van LTO Noord en Veenweiden Innovatie Centrum Zegveld. De uitvoering van het programma is in handen van LTO Noord, Wageningen University & Research, VIC Zegveld, PPP-Agro Advies en het Louis Bolk Instituut.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties