header ZZ

header ZZ mobiel

woensdag, 08 maart 2017 14:34

‘Prijsvolatiliteit grootste uitdaging melkveehouder’


Volgens Karsten Schmal, melkveehouderijvoorzitter van de Duitse boerenorganisatie DBV, vormen de toenemende prijsschommelingen dé centrale uitdaging voor melkveehouders.

Daarom moeten de bestaande privaatrechtelijke, economische instrumenten om beter te kunnen omgaan met deze prijsvolatiliteit worden benut en verder ontwikkeld, zo betoogde hij 7 maart jongstleden in de meest noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein. Hij gaf aan dat deze deelstaat de hoogste prijsschommeling kent in de Duitse melkveehouderij. Van november 2013 tot en met juni 2016 zijn er de uitbetaalde melkprijzen gehalveerd van 42 naar 21 cent per kg.
Schmal wees erop dat goederentermijnbeurzen nu al de mogelijkheid bieden om het prijsrisico over een langere tijdsperiode af te dekken. “Voor de afzonderlijke melkveehouder zijn deze beurzen momenteel nog weinig praktisch. Daarom vind ik het de plicht van zuivelondernemingen modellen te ontwikkelen om voor een deel van de melkafvoer vaste prijzen te kunnen garanderen.” Ook de overheid moet volgens hem soelaas bieden. “De afgelopen prijscrisis in de melkveehouderij heeft het belang van een goed vangnet bestaande uit directe inkomenssteun, publieke interventie en particuliere opslagmogelijkheden, nog eens aangetoond”, aldus Schmal.
“Sleeswijk-Holstein biedt juist door zijn gunstige klimatologische omstandigheden en gezonde melkveehouderijstructuren goede mogelijkheden om in de regionale en internationale concurrentie te bestaan. Daarvoor zijn ook slagvaardige melk verwerkende ondernemingen nodig”, aldus Schmal. Hij gaf de zuivelondernemingen alvast een schot voor de boeg: “Bij de komende onderhandelingen over de contracten rond de levering van consumptiemelk aan de Duitse supermarktketens mogen geen onbevredigende resultaten worden geboekt zoals vorig voorjaar het geval was. Op de middellange termijn moeten de zuivelondernemingen zich de vraag stellen waarom de mogelijkheden van het kartelrecht, resp. samenwerking bij de handel in en afzet van zuivelproducten niet zijn benut.” Ook worden de mogelijkheden om waarde te genereren op de exportmarkten niet ten volle benut. Hier is de concurrentie uit buurlanden als Frankrijk, Groot-Brittannië, Denemarken en Nederland volgens Schmal duidelijk beter.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties