header ZZ

header ZZ mobiel

donderdag, 16 maart 2017 10:05

Zuivelketen kritisch over visie Duitse kartelwaakhond


De Duitse melkveehouders en zuivelcoöperaties reageren verschillend, maar algemeen kritisch op de visie van de Mededingingsautoriteit, maar willen de door de kartelwaakhond voorgestelde dialoog constructief aangaan.

De kartelwaakhond uit Bonn wil dat er minder rigide leveringscontracten tussen melkveehouder en zuivelondernemingen worden geformuleerd. Het denkt daarbij aan kortere opzegtermijnen, versoepeling van de relatie melkleverancier en lid van een zuivelcoöperatie, het vastleggen van de uitbetaalde prijs vóór levering en afspraken rond vast te leveren hoeveelheden. De recent opgerichte belangengroep van Duitse zuivelcoöperaties ziet bij de kartelwaakhond een gebrek van begrip voor de coöperatieve rechtsvorm. Het miskent dat in zuivelcoöperaties melk producerende veehouders vrijwillig samenwerken om gezamenlijk een duurzaam stabiele en concurrerende melkprijs te realiseren. Daarbij zijn ze actief volgens economische en democratische grondregels binnen bestaande wetten en hun reglementen. En die reglementen worden in democratische meerderheden vastgesteld. Het behoort volgens de juridische structuren dat veehouders als eigenaren van zuivelondernemingen op democratische wijze de ondernemingsstrategie mee bestemmen en in het bijzonder ook de statuten en aanleveringsreglementen zelf regelen. Dat leidt ook voor de zuivelcoöperaties tot planningszekerheid. Dat is nodig om op de markt actief te zijn en daarvoor te investeren.
De Duitse boerenorganisatie DBV ziet zich door de visie van de kartelwaakhond in zijn eisen bevestigd dat de positie van de melkveehouder in de totale zuivelketen moet worden versterkt. De aansporing van de Mededingingsautoriteit om de contracten tussen veehouders en zuivelondernemingen meer op hoeveelheden, prijzen en marktgeoriënteerde prijsmodellen in te richten, wordt door het DBV ondersteund. Wel worden algemeen verbindend verklarende regels afgewezen. Niet eens is het DBV het met de visie van de kartelwaakhond om de relatie tussen de veehouder als melkleverancier en als eigenaar van de coöperatie te versoepelen. Veranderingen bij de aanleverings- en afnameplicht kunnen aanzienlijke nadelen voor melkveehouders met zich meebrengen. Wie vraagtekens stelt bij de aanleveringsplicht, brengt direct ook de afnameplicht in discussie en juist die is in crisistijden van groot belang voor de melkveehouder. Ook zet het bestuur van het DBV vraagtekens bij de verkorting van de opzegtermijnen bij zuivelondernemingen naar drie tot vier maanden.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties