header ZZ

header ZZ mobiel

vrijdag, 17 maart 2017 11:07

Logo Vogelbescherming voor twee zuivelbedrijven


De zuivel van Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel voldoet nu aan de criteria voor boerenlandvogels van Vogelbescherming Nederland. De producten van beide merken krijgen het logo van de Vogelbescherming.

De zuivel is verkrijgbaar bij biologische supermarkten en speciaalzaken zoals Ekoplaza, Natuurwinkel, Estafette, Marqt en diverse horecazaken. Een promotiecampagne onder het motto Schenk aandacht brengt de zuivel bij de consument onder de aandacht.

Rijke weides
Vogelbescherming Nederland roept op om te zorgen voor rijke weides en zo de boerenlandvogel te redden. Door de schaalvergroting in de landbouw zijn veel vogels verdwenen die op boerenerven en in weilanden broeden en hun voedsel zoeken.
De biologische en biodynamische boeren van Weerribben Zuivel en Zuiver Zuivel willen samen met Vogelbescherming Nederland zorgen voor bloemrijke weides vol vlinders en bijen waarin niet alleen hun koeien kunnen grazen maar ook Nederlandse boerenlandvogels en hun kuikens gedijen.

Veehouders
Van de veehouders in weidevogelgebieden gaat in vijf jaar het aantal hectaren weidegrond dat voldoet aan de normen van Vogelbescherming omhoog van 20 naar 33 procent. Bij de veehouders die niet in weidevogelgebieden zitten groeit het percentage kruidenrijk grasland en streekeigen landschapselementen. Hiermee worden weidevogels en andere boerenlandvogels gered. Andere maatregelen bij onder andere boerderijen zijn het stimuleren van kruidenrijk grasland, vernatting, behoud en herstel van streekeigen landschapselementen, broedgelegenheid op en rondom het erf en legselbeheer op het hele bedrijf.
De dertig boerderijen die leveren aan de biologische zuivelmerken Zuiver Zuivel en Weerribben Zuivel hebben zo’n 2.800 ha weidegrond in beheer. Daarvan is 850 ha kruidenrijk grasland met uitgestelde maaidatum.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties