header ZZ

header ZZ mobiel

maandag, 20 maart 2017 08:53

Commissie: melkproductie EU groeit 0,6 procent


De Europese melkproductie zal in met 0,6 procent 2017 groeien. Dat verwacht de Europese Commissie.

De toename is toe te schrijven aan de groeiende melkproductie per koe. Die neemt gemiddeld met 2 procent toe. De totale veestapel in de EU zal met 1,6 procent afnemen, ofwel zo’n 380.000 koeien.
Die vermindering komt voor een belangrijk deel op het conto van Nederland, waar de fosfaatregelgeving melkveehouders dwingt om het aantal koeien op hun bedrijven terug te brengen. Als gevolg daarvan zal de melkproductie in Nederland 6 tot 10 procent dalen, schat de Europese Commissie.

Lente
Volgens de Europese Commissie zal de Europese melkproductie in de lente toenemen en aan het einde van het tweede kwartaal op het niveau zitten van 2016. Met de verwachting dat de melkprijzen niet significant zullen dalen zal de melkproductie in het tweede helft van dit jaar verder stijgen neer niveaus die hoger liggen dan voorgaande jaren, aldus de commissie.
De prognose wordt wel van mitsen en maren voorzien. Zo is de aanname dat de melkprijs niet substantieel zal dalen afhankelijk van de mate waarin wereldwijd de melkproductie toeneemt. De commissie verwacht dat de belangrijke zuivellanden Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten de export gedurende het jaar gaan opvoeren, waarbij ze aantekent dat de vraag naar boter en kaas sterk blijft.

Melkpoeder
Een andere onzekere factor is de impact van verkoop uit de interventievoorraden melkpoeder. De vraag wanneer en hoeveel uit de voorraden wordt verkocht zal in relatie met de ontwikkeling van de boterprijzen een belangrijke rol spelen in de melkprijsontwikkeling, aldus de commissie.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties