header ZZ

header ZZ mobiel

dinsdag, 21 maart 2017 09:15

Duitse zuivel: verandering zelf vormgeven


"Nu is de tijd aangebroken om de juiste conclusies te trekken uit de afgelopen melkcrisis", zo vatte Karsten Schmal, melkveehouderijvoorzitter van de Duitse boerenorganisatie DBV , de conclusies samen aan het einde van het achtste Berlijner Melkforum.

Volgens hem hebben de discussies duidelijk aangetoond dat de melkbranche zijn eigen verantwoording moet nemen. "De politiek kan de open melkmarkt slecht flankerend ondersteunen", was zijn conclusie. Volgens Schmal behoren vooral een sterke eerste pijler onder het EU-landbouwbeleid, een effectief en voor een deel nog uit te bouwen zekerheidsvangnet voor de melksector en belastingtechnische regelingen inzake het afdekken van bedrijfsrisico's tot het instrumentenpakket van de politiek. Daarentegen moet de politiek geen algemeen verbindende of andere overheidsregelingen ter sturing van de melkproductie uitvaardigen. Juist dat onderwerp behoort uitsluitend toe aan de economie en is door de leveringsrelatie tussen zuivelonderneming en melkveehouder per onderneming geregeld. Hier zijn volgens Schmal vooral de directies en de Raden van Commissarissen van coöperatieve zuivelondernemingen opgeroepen met hun leden te overleggen over moderne, marktconforme leveranciersbetrekkingen, over het afdekken van prijsrisico's en toekomstige kwaliteitseisen aan de boerderijmelk.

Structuurverbetering
"We hebben geen structuurbreuk, maar een structuurverbetering nodig", eiste Schmal van de totale zuivelketen en in het bijzonder van de zuivelondernemingen. Tekortkomingen in het tot waarde brengen van melk moeten worden aangepakt. Dat betekent o.a. de kartelrechtelijke speelruimten benutten om met supermarktketens op ooghoogte te kunnen onderhandelen. Die supermarktketens moeten hun eisen naar hogere productstandaarden ook financieel compenseren. De huidige strategie van lage consumentenprijzen staat haaks op de regelmatige pleidooien voor duurzaamheid en regionaliteit. De supermarkten moeten tonen dat ze met hun consumentenzuivelprijzen en eisen naar hogere standaarden niet het voortbestaan van de melkveehouders vernietigen, maar juist in een 'duurzaam' bestaan van hun leveranciers van de grondstof melk geïnteresseerd zijn.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties