header ZZ

header ZZ mobiel

donderdag, 30 maart 2017 07:29

Beieren wil EU-instrument tegen te veel melk


De Beierse landbouwminister Helmut Brunner (CSU) dringt erop aan dat op EU-niveau zo snel mogelijk juridische regels worden ontwikkeld, zodat ingeval van een melkcrisis snel kan worden ingegrepen in de hoeveelheid te produceren melk.

Met deze boodschap komt de staatsminister van Landbouw van Beieren naar de vergadering van Duitse landbouwministers (AMK) dezer dagen in Hannover in Nedersaksen. Alleen door het ontwikkelen van zo’n instrument op EU-niveau is de politiek in staat de zuivelmarkt snel en daadwerkelijk te ontlasten zonder daarvoor weer maandenlang te moeten overleggen. “We hebben momenteel nog altijd geen werkzame instrumenten om in een crisissituatie de melkmarkt snel en effectief te ontlasten”, aldus de minister. Hij verweet de zuivelketen dat die nog altijd geen verantwoordelijkheid heeft genomen. “We hebben in de contracten tussen zuivelondernemingen en melkveehouders een eerlijkere lastenverdeling nodig”, aldus Brunner. Tot nu toe ligt in crisissituaties het risico nog altijd eenzijdig bij de melkveehouders.
Brunner wil ook dat in Duitsland de landbouwpolitiek zich meer gaat richten op de kleinere boerengezinsbedrijven. “Wij hebben een veel sterkere herverdeling van de directe inkomenssteun ten gunste van kleinere en middelgrote agrarische bedrijven nodig. Hij noemde een bovengrens op basis van aantallen hectaren in de steun aan bedrijven denkbaar. “Van een grotere aandacht voor kleinere structuren profiteren onze gezinsbedrijven en de samenleving in gelijke mate”, aldus Brunner. Deze aanvullende steun is niet alleen een noodzakelijke compensatie voor de in vergelijking met grotere bedrijven hogere productiekosten, maar ook voor hun waardevolle bijdrage om het cultuurlandschap attractief en het landelijk gebied veelzijdig en vitaal te houden.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties