header ZZ

header ZZ mobiel

vrijdag, 07 april 2017 11:31

'Prijzen basiszuivelproducten blijven stabiel'


De Rabobank verwacht dat de prijzen voor basiszuivelproducten het komende kwartaal stabiel blijven, mede door een groeiende vraag in de Europese Unie, de Verenigde Staten en China.

Dat schrijft de bank in zijn Kwartaalbericht Zuivel. De vraag in Europa groeit dit jaar naar verwachting met 1,5 procent en in Amerika met 2 procent. In China trekt de vraag veel sterker aan, met 20 procent. De sterke groei in het Aziatische land schrijft de bank toe aan twee oorzaken: de voorraden melkpoeder raken op en de consumptie groeit naar verwachting met 1 procent. Een verklaring zit ‘m deels ook in de geringe vraag vorig jaar naar zuivel in China. Door deze ontwikkelingen in China blijft de markt voor volle melkpoeder in balans, verwacht de bank.

Aanzienlijke voorraden
In een terugblik zegt de bank dat de prijsverschillen tussen botervet en eiwit recordniveaus hebben bereikt in het eerste kwartaal van 2017; de prijzen voor botervet stegen naar € 4.200 per ton, die voor eiwitprijzen daalden naar € 2.000 per ton. In Europa zullen de nog aanzienlijke voorraden magere melkpoeder nog verder toenemen door nieuwe Europese interventieaankopen. De melkproductie in de EU zal snel groeien ten opzichte van het afgelopen kwartaal, verwacht de bank die dat niet toeschrijft aan de stijgende melkprijzen maar aan de start van het weideseizoen. De bank voorziet niet dat de productie in de EU de piek in 2016 zal overstijgen, dit als gevolg van de krimpende veestapel in Nederland door het fosfaatreductieplan. De Nederlandse melkproductie zal daardoor met 6 procent dalen, schat de bank. Al met al zal de Europese melkproductie in de eerste helft van 2017 met 1 procent achterblijven ten opzichte van de eerste helft van 2016.

Volgende verwachting
In een overzicht komt de bank verder tot de volgende verwachting:
• In Nieuw-Zeeland daalt de productie dit melkseizoen (eindigt in mei) met 2 procent.
• In Australië komt de productie in het seizoen 2016/2017 7 procent lager uit.
• In de VS groeit de productie in 2017 met 1 procent.
• In Brazilië zorgen hogere melkprijzen voor een productiegroei van 2 procent in het eerste half jaar.
• De melkproductie in Argentinië daalt met 2 procent in de eerste zes maanden van 2017.

Zorgen over de Brexit
In Ierland en Verenigd Koninkrijk hebben zorgen over de Brexit hun weerslag op de melkproductie, aldus de bank. In Ierland zijn de zorgen groot, het land exporteert 40 procent van zijn zuivelproductie naar het VK. De exportwaarde van Nederlandse zuivelproducten naar het VK bedraagt zo’n 197 miljoen pond (€ 230 miljoen).
Ook de Nederlandse melkveehouderij kan net als andere agrarische sectoren negatieve gevolgen ondervinden van de Brexit, aldus de bank. De impact wordt enerzijds bepaald door valutaschommelingen, anderzijds door importheffingen. Verder voorziet de bank dat de concurrentie op bestaande markten toe gaat nemen, waardoor de concurrentiekracht van Nederlandse melkverwerkers verder onder druk komt te staan.

Op koers om derogatie te behouden
De bank stelt dat de melkveehouderijsector in Nederland op koers ligt om de derogatie te behouden. Door de grote belangstelling voor de stoppersregeling (alle 497 aanvragen zijn gehonoreerd) heeft de sector ruim 50 procent van de fosfaatreductiedoelen binnen de stoppersregeling al gerealiseerd. Voorts is een aanzienlijke aantal koeien in de aanloop naar het fosfaatreductieplan afgevoerd.
De afname van de veestapel heeft een negatieve impact op de liquiditeit van de melkveehouders en dan met name de bedrijven die hard zijn gegroeid, aldus de bank. “De meeste bedrijven moeten deze daling van de melkproductie kunnen opvangen, omdat de afgevoerde dieren afkomstig zijn uit overbezetting, jongvee of de onderkant van de veestapel.”

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties