header ZZ

header ZZ mobiel

donderdag, 13 april 2017 12:38

Duitse DBV: marktpartijen zuivel verantwoordelijk


Kasten Schmal, voorzitter van de melkveehouders binnen de Duitse boerenorganisatie DBV heeft leden van het Europees Parlement duidelijk gemaakt dat de marktpartijen zelf verantwoordelijkheid dragen van de EU-zuivelmarkt.

Actuele aanleiding voor dit bezoek is de voor de deur staande besluitvorming van het Europees Parlement m.b.t. een allesomvattende verordening. Daarbij wordt in het EP behalve over voorstellen tot afbouw van de bureaucratie in het EU-landbouwbeleid ook gesproken over nieuwe overheidsregulering van de markten. En die worden door het Duitse DBV grotendeels afgewezen.
Schmal (zesde van links op de foto) zei daarover in aansluiting op dit gesprek: “We hebben met de Europarlementariër gesproken over de nog altijd bestaande behoefte van een overheidsvangnet voor de melksector. De afgelopen maanden hebben ons laten zien dat de toenemende marktopenheid een grote uitdaging voor de sector blijft. Met de volksvertegenwoordigers waren we het na een intensieve discussie eens dat een marktconforme afstemming en planning van productiehoeveelheden de verantwoordelijkheid is van ieder zuivelbedrijf met zijn leveranciers, de veehouders.” Nieuwe door de staat te reguleren instituties zijn volgens het DBV daartoe ongeschikt. Hij wees er tenslotte op dat de overheidsregulering al tijdens de laatste herziening van het EU-landbouwbeleid uitvoerig is bediscussieerd en dat die nieuwe regulering van de melkmarkt toen ook door het Europees Parlement is afgewezen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties