header ZZ

header ZZ mobiel

maandag, 22 mei 2017 09:10

Dalende melkproductie leidt tot prijsstijging in Japan


De melkproductie op de melkveebedrijven in de belangrijkste zuivelregio van Japan, het noordelijke eiland Hokkaida, daalt. Als gevolg daarvan groeit het landelijk tekort aan rauwe melk voor de productie van boter en andere zuivelproducten. In reactie beginnen melkverwerkers de consumentenprijzen van hun zuivelproducten te verhogen.

De melkveebedrijven op Hokkaido kampen met de naweeën van orkanen die vorig jaar de regio teisterden. De typhonen brachten de infrastructuur (bruggen, wegen) schade toe en vernielden ook het land van de boeren, waardoor ze aanzienlijk minder voer (gras) konden binnenhalen. "We hebben maar tachtig procent van het voer kunnen veiligstellen in vergelijken tot normale oogstjaren," zegt melkveehouder Yukinori Oishi (220 melkkoeien) tegen Asian Review.

Voerkosten
De melkveebedrijven moeten meer voer aankopen wat leidt tot hogere voerkosten. Ook is de aankoop van voer van invloed op de melkproductie, andere voersamenstelling leidt tot lagere melkgift. Melkveehouders op Hokkaido naderen het moment dat ze moeten besluiten om koeien van de hand te doen om hun veestapel te verkleinen, aldus Oishi.
De problemen op Hokkaido volgen op de moeilijkheden waar melkveebedrijven in andere regio's in Japan mee kampen. Die bedrijven zijn gemiddeld kleiner met minder land en dus meer afhankelijk van geïmporteerd voer, wat ze kwetsbaar maakt voor valutaschommelingen. Bij een waardedaling van de Yen stijgt de kostprijs van voer, wat leidt tot financiële problemen op melkveebedrijven soms met sluiting tot gevolg.
Als gevolg daarvan daalt de melkproductie buiten Hokkaido al jaren. Om de tekorten aan te vullen werd steeds meer melk van Hokkaido naar andere delen van het land verscheept. De meeste van die melk wordt verwerkt tot consumptiemelk, mede een gevolg van het melkprijssysteem in Japan. Voor rauwe melk die tot consumptiemelk wordt verwerkt wordt meer betaald dan voor melk die wordt verwerkt in producten als boter, kaas en andere zuivelproducten. Daardoor kampt Japan al langere tijd met een tekort aan boter. Op Hokkaido wordt meer dan 80 procent van de boter gemaakt die in Japan wordt geconsumeerd.

Productie verhogen
Melkveebedrijven op Hokkaido probeerden het stijgende tekort aan rauwe melk op te vangen door de productie te verhogen, maar daar is door de schadelijke effecten van de orkanen de klad in gekomen. Sinds september vorig jaar is de melkproductie elke maand afgenomen. Die trend wordt nog eens versterkt door melkveehouders die de koeien de deur uit doen en stoppen of overstappen op andere teelten die minder arbeidsintensief zijn. In 2016 telde Hokkaido 6.490 melkveebedrijven, een derde van het aantal melkveebedrijven dat aan het begin van deze eeuw op het eiland nog melk produceerde.
Het toenemende tekort aan melk leidt ertoe dat melkverwerkers meer moeten betalen voor de rauwe melk. Deze prijsstijging wordt nu doorberekend aan de consumenten. Megmilk Snow Brand verhoogde deze maand de prijs van kaas met 2,5 tot 4,3 procent. Andere grote zuivelproducenten als Meiji en Morinaga Milk Industry overwegen om de boterprijs volgende maand te verhogen, aldus Asian Review.
In de komende periode zal de situatie niet verbeteren, zo is de verwachting. "De productie van rauwe melk zal over een langere periode verder dalen," zegt directeur Yoichi Onuki van Morinaga tegen Asian Review. Zijn collega Kochiro Shiozaki van Meiji voorziet dat de consumptieprijzen voor zuivel verder zullen stijgen.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties