header ZZ

header ZZ mobiel

vrijdag, 20 oktober 2017 07:47

MEG´s versterken positie Duitse melkveehouders


Melkleveranciersverenigingen (Milcherzeugergemeinschaften, MEG´s) bieden volgens Karsten Schmal de mogelijkheid om duidelijke meerwaarde te realiseren voor de melkveehouder.

De melkveehouderijvoorzitter van de Duitse boerenorganisatie DBV zei dat 19 oktober jongstleden tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van de Duitse MEG´s in Beieren. “De positie van de melkveehouder in de levensmiddelenketen moet verder worden versterkt. Daarom werken we eraan de politieke kaders voor de MEG´s te behouden en uit te bouwen”, aldus Schmal.
De vertegenwoordigers van de MEG´s maakten duidelijk, dat de huidige marktordenings- en mededingingsrechtelijke mogelijkheden voor producentenorganisaties ook in de toekomst behouden moeten blijven. Een betere onderhandelingspositie binnen de zuivelketen eist ook dat de huidige wettelijk voorgeschreven maximale grootte van een MEG wordt opgeheven. “Vanwege de voortgaande marktconcentratie bij de marktpartners moet dat plafond hoger worden gelegd. Vooral de vertegenwoordigers van de Bayern MeG hebben op de noodzaak van een dergelijke aanpassing gewezen”, aldus Schmal. Die vond ook dat de MEG´s hun structuren slagvaardiger zouden moeten maken. Momenteel benutten volgens hem de Duitse MEG´s niet alle mogelijkheden om als sterke onderhandelingspartner op te treden tegenover de particuliere zuivelondernemingen. De bundeling van het aanbod door een MEG is nog altijd verdeeld over een veelvoud van verhoudingsgewijs kleinere producentenorganisaties.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties