header ZZ

header ZZ mobiel

vrijdag, 22 december 2017 12:19

Samenwerking banken en Dairy Academy Oenkerk


Dairy Academy Oenkerk en de noordelijke Rabobanken in Groningen, Friesland en Drenthe gaan een partnership voor vijf jaar aan. De partijen willen elkaar versterken in kennis, netwerken en innovatieve oplossingen voor de melkvee- en zuivelsector. Zij gaan samen melkveehouders helpen hun bedrijfsvoering toekomstbestendig en duurzaam in te richten.

“Voor ondernemers in de melkvee- en zuivelsector is het van belang om in een volatiele markt te kunnen sturen op kostprijs, waarbij minder gebruikgemaakt wordt van grondstoffen, land, water en meststoffen”, aldus directeur Bedrijven Bart Voorintholt van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland. “We kunnen, onder meer via ons wereldwijde netwerk van boeren, kennis delen die melkveehouders lokaal kunnen helpen hun bedrijf rendabeler te maken.”
Klaas de Jong, coo bij Royal A-ware: “Dat is wat wij met de Dairy Academy beogen voor melkveehouders van Royal A-ware. Samen met de Rabobank gaan we naast het delen van kennis om het rendement op het bedrijf te vergroten, bouwen aan een sterk netwerk waarbij we melkveehouders met elkaar verbinden. Daarnaast stimuleren we innovaties om bijvoorbeeld te zorgen dat de kostprijs kan worden verlaagd of het milieu minder wordt belast.”

Workshops liquiditeitsplanning
De Dairy Academy, een platform voor kennisdeling in melkveehouderij en zuivelproductie, is in 2014 door Royal A-ware samen met Fonterra opgericht. De partners delen via workshops en trainingen hun kennis met de aangesloten melkveehouders van Royal A-ware. Projectleider Dairy Academy Oenkerk Annemarie de Jong: “In de huidige volatiele zuivelmarkt is het noodzakelijk om te sturen op liquiditeit van het eigen melkveebedrijf. De agrarisch specialisten van de Rabobank geven met ingang van het komende jaar onze melkveehouders workshops liquiditeitsplanning.”
“Hierdoor krijgen melkveehouders inzicht in hun huidige en verwachte financiële positie en kunnen zij doelbewuste keuzes voor de toekomst maken. Deze workshop is een mooie aanvulling op het huidige workshopaanbod. Op basis van de behoefte van melkveehouders gaan we volgend jaar mogelijk nog andere workshops samen met de Rabobank organiseren.”
Het doel van de Dairy Academy is melkveehouders van Royal A-ware te helpen op basis van kengetallen hun bedrijf te sturen waardoor zij grip krijgen op hun kostprijs en meer rendement uit hun bedrijf kunnen halen. Op het eigen melkveebedrijf van Dairy Academy Oenkerk worden innovaties direct in de praktijk getest. Op de zuivelafdeling komen cursisten de bereiding van kaas en yoghurt leren. Dairy Academy is een plek voor de hele zuivelketen – van consument tot koe.

Innovatieve oplossingen
Rabobank is een van de negen partners van Dairy Academy Oenkerk samen met Semex, Kamps de Wild, Lely, BP, Kromwijk Elektro, ForFarmers, het Dairy Training Centre en Denkavit. Rabobank wil met Banking for Food de visie op voedselzekerheid en de rol van de bank hierin weergeven. Met kennis, netwerken en financiële oplossingen helpt zij klanten en partners om innovatieve oplossingen op te schalen en door te ontwikkelen langs de gehele voedselwaardeketen.

Op de foto van links naar rechts:
Annemarie de Jong (projectleider Dairy Academy Oenkerk), Jan Anker (ceo Royal A-ware), Klaas de Jong (coo Royal A-ware), Bart Voorintholt (directeur Bedrijven Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland), Durk Mous (directievoorzitter Rabobank Drachten Friesland Oost), Siebe Meindertsma (directeur Bedrijven Rabobank Drachten Friesland Oost), Rients Schuddebeurs (directievoorzitterRabobank Heerenveen-Zuidoost.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties