header ZZ

header ZZ mobiel

vrijdag, 23 maart 2018 11:02

Melkveehouders uit België en Frankrijk delen kennis


In Le Bizet (B) kwamen deze week achttien Vlaamse, Waalse en Franse melkveehouders en partners samen om de resultaten te bespreken van het Belgisch-Franse Interreg-project Protecow dat vorig jaar startte. Het project helpt melkveehouders in het Frans-Belgische grensgebied om hun technische en economische bedrijfsresultaten te verbeteren.

Protecow wil melkveehouders wapenen tegen de volatiliteit van de prijzen via het grensoverschrijdende uitwisselen van kennis en onderzoek naar voederefficiëntie. Achttien melkveehouders uit de drie regio’s praten over hun ervaringen en onderzoeken hoe zij de import van sojaschroot per geproduceerde liter melk kunnen verminderen.

Grensoverschrijdende club
Een jaar na de lancering van het Frans-Belgische project Protecow hebben de vijf projectpartners - Avenir Conseil Elevage, CRA-W, Idele, Ilvo en Inagro - een grensoverschrijdende club van achttien melkveehouders samengesteld. Ze willen de sector motiveren om met hulp van collega-melkveehouders stappen te zetten. Het project moet melkveehouders weerbaar maken tegen de volatiliteit van de prijzen.
Het project Protecow wil melkveehouders in het Frans-Belgische grensgebied helpen om hun technische en economische resultaten te verbeteren. Ze krijgen daarvoor financiële steun van Europese fondsen binnen het Interreg V-programma. In Protecow, dat begin vorig jaar startte en vier jaar loopt, willen de projectpartners de uitgaven van melkveehouders beperken, de producten optimaliseren en de sector wapenen tegen prijsschommelingen in de markt. In een voorgaand project is al een grensoverschrijdende groep van twaalf melkveehouders opgericht. De zes Franse en zes Vlaamse boeren deelden hun ervaringen aan beide zijden van de grens. Die groep blijft bestaan in het Protecow-project. Begin dit jaar sloten zes Waalse melkveehouders aan.

Resultaten
De samenwerking een jaar na de start levert concrete acties van de melkveehouders op. Ze werken nu bewuster aan hun grasland zoals de grassoorten en variëteiten aan vlinderbloemigen, oogstmethode, bemesting en kwaliteit van het geoogste ruwvoer.
Belgische melkveehouders kunnen van Franse collega’s leren hoe ze met minder krachtvoer toch hoge melkproducties kunnen halen. Franse melkveehouders op hun beurt leren hoe ze de vet- en eiwitgehaltes in de melk kunnen verbeteren door meer graskuil van een goede kwaliteit in hun rantsoenen te gebruiken.

Zeventig procent van de kosten
Rundveevoeding vertegenwoordigt bijna zeventig procent van de kosten. De voederefficiëntie verbeteren is een manier om de rentabiliteit van de melkveebedrijven te optimaliseren. De projectpartners onderzoeken daarom het gebruik van eiwitbronnen en minder afhankelijkheid van geïmporteerde sojaschroot. In negen aandachtpunten staat informatie over technieken om zelf in voeders te voorzien. Naast najaarsgras, vlinderbloemigen, koolzaadschroot en maïsglutenvoer komen bruikbaarheid, implementatieregels, technische en economische effecten, sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen en praktijktips aan bod. Ze zijn in te zien op www.interreg.protecow.eu onder Documenten.
Om de voederpraktijken over de grenzen heen te vergelijken gaan de projectpartners de rantsoenen in de regio’s inventariseren. De Franse tool Systool Web van INRA gaat de rantsoeneringspraktijken analyseren.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties