header ZZ

header ZZ mobiel

maandag, 26 maart 2018 14:37

Campagne voor reductie ammoniakemissie


Veenweiden Innovatiecentrum (VIC) voert samen met LTO Noord regio West, PPP-Agro Advies tot half april de campagne www.opGrondvanMorgen.nl om melkveehouders te wijzen op mogelijkheden voor reductie van de ammoniakemissie.

De pilotboeren van Proeftuin Veenweiden waarbinnen de partijen samenwerken behaalden na anderhalf jaar een reductie van gemiddeld 19 procent. Met mest- en voermaatregelen gericht op ammoniakreductie is echter 25 procent reductie haalbaar en verbeteren tevens de bedrijfsresultaten, zo toont onderzoek aan van onder andere WUR en het Louis Bolk Instituut.

Bewustwordingsproces
De organisaties willen de melkveehouderij met de campagne bewust maken van het feit dat wanneer de sector in Nederland er niet in slaagt om 25 procent ammoniakreductie te realiseren de melkveestapel weer fors moet worden ingekrompen.
De campagne wijst op een aantal succesvolle maatregelen zoals het verdund uitrijden van mest op het juiste moment, zorgen voor een rantsoen met 15 procent ruweiwit en het toepassen van onderwaterdrainage. Boeren kunnen daarnaast andere maatregelen nemen zoals minder jongvee aanhouden en minder of geen kunstmest gebruiken.

Reductie is urgent
Het terugbrengen van de ammoniakemissie is urgent in Nederland. De melkveehouderij kon sinds 2015 groeien dankzij PAS, het Programma Aanpak Stikstof. De sector beloofde als tegenprestatie voor die ontvangen ontwikkelruimte om 10 miljoen kg te reduceren in ammoniakemissie ten opzichte van het jaar 2013. Dit doel moet in 2030 bereikt worden.
Een reductie van de ammoniakemissie is dan ook urgent in heel Nederland. Een rantsoen van een bedrijf in de veenweiden bevat veel gras met veelal een hoog ruw eiwitgehalte. Deze bedrijven hebben te maken met een hoger stikstofoverschot en met meer kans op ammoniakemissie. Ammoniakemissie is dan ook een relatief grotere uitdaging in grasrijke gebieden zoals de Westelijke Veenweiden dan in gebieden waar ook mais geteeld kan worden.

Drie maatregelen
Melkveehouders kunnen drie verschillende maatregelen voor mest, rantsoen en bodem hanteren bij het verminderen van ammoniak op hun bedrijf. Dat zijn mest verdund uitrijden onder de juiste weersomstandigheden, minderr ruw eiwit in het rantsoen met een optimale verhouding energie-eiwit en via onderwaterdrainage zorgen voor minder stikstoflevering van de veenbodem. Op proeftuinveenweiden.nl is te zien hoe de boeren hiermee bezig zijn.

Laat een reactie achter

Zorg ervoor dat u de verplichte (*) velden invult waar dit is aangegeven. HTML code is niet toegestaan.

Zoeken

Advertenties